Volta ao Rural

Volta ao Rural

 

Esta Guía presenta unha explicación das transformacións sociais que xa están en marcha e que van supoñer a fin da Era da Abundancia e do Crecemento, ao tempo que ofrece un amplo conxunto de recomendacións acerca do que podemos ir mudando cada galega e cada galego nos terreos da nosa economía, do consumo enerxético, do transporte, da alimentación, da saúde, da vivenda e da educación para non só sobrevivirmos ao colapso do petróleo senón para construírmos unha Galiza que teña un futuro mellor despois do petróleo.

Más información

15/15\15 la revista para una nueva civilización

 

 

worldlet-revista-15-15-15-temas-v2-0-586x337

 

La revista 15/15\15 es un medio de comunicación independiente y democráticamente gobernado por sus propi*s suscriptor*s, cuyo objetivo es contribuir a la construcción de una nueva cultura y una nueva civilización postindustrial, poscapitalista, poscrecimiento, ajustada a los límites de la biosfera y orientada a la satisfacción de las necesidades humanas y del resto de Gaia.

unnamed