Pagesos sense senyors

MERITXELL BRU, membre del grup de recerca agrària de l´edat mitjana «ARAEM» – UAB, exposa en una conferència celebrada a Sant Celoni, el 16 de abril de 2010:

“Pagesos sense senyors: autogestió i lògica econòmica camperola a Europa occidental entre la fi de l’Imperi Romà i la consolidació del feudalisme (segles VI-XI)”.